השקיעי את זמנך במחשבה על מה שאת רוצה!
במקום במחשבות על מה שאינך רוצה…

79