מי שרוצה ניסים גדולים
חייב קודם להסכים לראות
את הניסים הקטנים שקורים כבר עכשיו★

59