נכון שברור לך שהתזונה שלך משפיע על האנרגיה שלך במהלך היום ושיש לה קשר ישיר למצב שלך בחיים ולבריאות שלך?
אז למה נדמה לך שהתודעה שלך מתנהגת אחרת?
למה אני מתכוונת? 3.5 דקות ספונטניות יסבירו בדיוק.

87